دائم الوضو بودن توفيقي است كه اگر به لطف خدا شامل حال انسان شود؛ داراي آثار و بركاتي فراوان مي باشد. وضو بر وضو توجه انسان را نسبت به خداوند بيشتر مي نمايد و راه ذكر قلب را بر انسان مي گشايد

متن كامل اين مطلب را مي توانيد در اينجا مشاهده كنيد

دسته ها : مذهبي فرهنگي
جمعه نوزدهم 2 1393 12:24 صبح
X