براي اينكه تشخيص دهيد كارمندان را بهتر است در كدام بخش به كار بگماريد:

500 عدد آجر را در اتاقي بگذاريد و كارمندان جديد را به آن اتاق هدايت نماييد. آنها را ترك كنيد و بعد از 8 ساعت بازگرديد. سپس موقعيت ها را تجزيه و تحليل كنيد:

 

* اگر دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش حسابداري بگذاريد . * اگر از نو (براي بار دوم) دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش مميزي بگذاريد . * اگر همه اتاق را با آجرها آشفته كرده اند، آنها را در بخش مهندسي بگذاريد . * اگر آجرها را به طرزي فوق العاده مرتب كرده اند، آنها را در بخش برنامه ريزي بگذاريد . * اگر آجرها را به يكديگر پرتاب مي كنند، آنها را در بخش اداري بگذاريد . * اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش نگهباني بگذاريد . * اگر آجرها را تكه تكه كرده اند، آنها را در قسمت فناوري اطلاعات بگذاريد . * اگر بيكار نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذاريد . * اگر سعي مي كنند آجرها تركيب هاي مختلفي داشته باشند و مدام جستجوي بيشتري مي كنند و هنوز يك آجر هم تكان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذاريد . * اگر اتاق را ترك كرده اند، آنها را در قسمت بازاريابي بگذاريد . * اگر به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيك بگذاريد . * اگر بدون هيچ نشانه اي از تكان خوردن آجرها با يكديگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبريك بگوييد و آنها را در قسمت مديريت قرار دهيد.

دسته ها : علمي
دوشنبه اول 12 1390 9:6 بعد از ظهر


دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 10 1390 4:7 بعد از ظهر
X